A módszertani útmutató kidolgozását és annak hét regionális műhelymunka útján történő népszerűsítését Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015–2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről szóló 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozat 3. pontja írja elő.

A közérdekű adatok teljes körű és magas színvonalú közzétételét támogató módszertani útmutató a Belügyminisztérium, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Miniszterelnökség, az Igazságügyi Minisztérium, az Állami Számvevőszék, a NAIH, továbbá az országos önkormányzati érdekszövetségek együttműködésében készült el.

Népszerűsítése érdekében 7 regionális műhelymunka kerül megrendezésre, melyek közül az elsőre Budapesten, 2016. november 22-én kerül sor.
A módszertani útmutató műfajából adódóan nem kötelezéssel, hanem címzettjei támogatásával, részükre a jogi normákban előírt „mit” és „hogyan”-t kibontva, gyakorlati szükségleteikre reagáló megoldási javaslatok megfogalmazásával nyújt támogatást az önkormányzatoknak, a jogszabályban foglalt feladataik végrehajtásához.

Az útmutató kidolgozása során a Nemzeti Védelmi Szolgálat a vonatkozó jogszabályok értelmezése mellett törekedett feltérképezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság témába vágó jelentéseit, valamint a rendelkezésre álló jó gyakorlatokat is.