Az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló törvény bővítette a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok körét. A 2011-től a rendőrség részeként létrehozott Nemzeti Védelmi Szolgálat munkájának eredményeképpen sikerült olyan belső korrupciós hálózatokat megszüntetni a rendvédelmi, hivatásos állományon belül, amelyek korábban zavartalanul működtek. A Szolgálat kiemelt feladata a korrupció csökkentése, a szervezett bűnözői körök rendvédelmi szerveken belüli térnyerésének megakadályozása, a magas szintű felderítő munka folytatása, illetve a hivatásuk miatt veszélybe került munkatársak és családtagjaik számára a megfelelő védelem megszervezése. A rendvédelmi szerveken belüli korrupcióellenes küzdelmet hatékonyan szolgálják az új jogintézmények, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálatok.

A kormányzati korrupcióellenes tevékenység terén 2014 őszén került sor szervezeti átalakításra. A Kormány tagjai feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet a belügyminiszter feladatkörébe utalta a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatok összehangolását, amelyet a belügyminiszter a Nemzeti Védelmi Szolgálat közreműködésével lát el. E feladatok végrehajtására a Nemzeti Védelmi Szolgálaton belül 2014. október 1-jével megkezdte működését a Korrupciómegelőzési Főosztály (továbbiakban: KMF).

A KMF stratégiai tervező, módszertani támogató, elemző-értékelő, koordinációs tevékenységet fejt ki, részt vesz az integritásirányítás rendszer fejlesztésében, tájékoztató és szemléletformáló intézkedéseket készít elő és közreműködik a nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítésében.