A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2011-es fennállása óta törvényben meghatározott kiemelt feladata a korrupció elleni harcban való közreműködés, a szervezett bűnözői körök rendvédelmi szerveken belüli térnyerésének megakadályozása, a magas szintű felderítő tevékenység, illetve védelmi funkció. A megbízhatósági vizsgálat a korrupció elleni fellépés egyik hatékony eszköze, annak visszaszorítását szolgálja. Cél azon személyek kiszűrése, akik hivatali helyzetükkel, szolgálati kötelezettségeikkel visszaélve, azt felhasználva követnek el bűncselekményeket, súlyosan károsítva a közbizalmat, megingatva a rendvédelem és a közszolgálat társadalmi megbecsülését. A védelmi funkció keretében eljár és védelmet biztosít a védett állomány tagja számára, amennyiben vele szemben hivatali kötelességének teljesítése miatt, vagy rá tekintettel bűncselekményt kísérelnek meg, avagy követnek el. Magyarország lakosságának alapvető elvárása a rendvédelmi feladatokat ellátó állománnyal szemben, hogy szigorú hivatásetikai elvárásoknak is megfeleljenek. A kifogástalan életvitel ellenőrzése azt a célt szolgálja, hogy csak olyan személyek lehessenek a hivatásos állomány tagjai, akik e magas szintű etikai elvárásoknak felvételükkor, illetve az egész hivatásos életpályájuk során megfelelnek.

A kormányzati korrupcióellenes tevékenység terén 2014 őszén került sor szervezeti átalakításra. A Kormány tagjai feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet a belügyminiszter feladatkörébe utalta a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatok összehangolását, amelyet a belügyminiszter a Nemzeti Védelmi Szolgálat közreműködésével lát el. E feladatok végrehajtására a Nemzeti Védelmi Szolgálaton belül 2014. október 1-jével megkezdte működését a Korrupciómegelőzési Főosztály így a szervezeten belül a már elkövetett bűncselekmények üldözése mellett a korrupciómegelőzési tevékenység is ugyanolyan hangsúlyt kap.

Hosszútávú célja egy általános társadalmi szemléletformálás a korrupció és hálapénz ellen, valamint az egyéni és a szervezeti értékek megerősítése mellett.

Széles körű tájékoztató és kommunikációs tevékenységével a védett szerveken túl a köz- és versenyszférát, valamint a lakosságot is támogatja a korrupciós kockázatok felismerésében és kezelésében.

Figyelemmel kíséri, elemzi, továbbá módszertani útmutatókkal segíti a költségvetési szervek korrupcióellenes tevékenységét, közreműködik a kockázatkezelésük kialakításában.

Nemzetközi színtéren közvetíti, népszerűsíti a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos hazai jó gyakorlatokat, tevékenységével támogatja a nemzetközi antikorrupciós szervezeteket, és részt vesz a nemzetközi együttműködésből, egyezményekből eredő feladatok végrehajtásában, képviseleti kötelezettségek ellátásában.