Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Intr.) a kormányzat 2013 februárjában integritásirányítási rendszert vezetett be. Az egyén és a szervezet integritása szoros kölcsönhatásban van egymással: ha az egyén nem azonosul a szervezet értékrendjével, elvárásaival, akkor a szervezet működésének a hatékonysága is csorbul. A szervezeti integritás erősítése a korrupció megelőzése mellett a jó kormányzást és a hatékony közszolgálatot is segíti.
Az integritásirányítási rendszer bevezetése óta szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a kormányrendelet hatálya alá tartozó szervek eltérő intenzitással és elkötelezettséggel, azonban egyre inkább növekvő számban és jobb minőségben hajtják végre az integritásirányítási rendszerrel kapcsolatos feladataikat. Egyes szervezetek magukévá tették ezt a szemléletmódot, és rövid idő alatt jelentős előrelépést értek el, míg mások számára a teljes jogi megfelelőség biztosítása is további teendőket igényel. Fontos azonban kiemelni, hogy a kormányrendelet által előírt integritásfejlesztési ciklus megvalósítása egy hosszú, több szintű, a teljes szervezetet átfogó folyamat, hiszen állomásai az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérése, a felmért kockázatoknak a kezelésére hivatott intézkedési terv elkészítése, és az ez utóbbi végrehajtását és eredményeit összefoglaló integritásjelentés megtétele.
Az integritás szintjének emeléséhez az Intr. létrehozta az integritás tanácsadó jogintézményét, és – szűk kivételtől eltekintve – kötelezővé tette a kinevezését az államigazgatási szerveknél, amelynek feladata különösen a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása, valamint az, hogy a felmerülő hivatásetikai kérdésekben a szervezet vezetőit, munkatársait tájékoztassa és tanácsot adjon részükre.
Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013 februárjától „Integritás tanácsadó” szakirányú továbbképzést indított, amelynek célja olyan szakemberek képzése, akik tevékenységükkel erősítik a közigazgatási szervek integritásirányítási rendszerét.
Az új rendelkezések egységes végrehajtása érdekében valamennyi államigazgatási szerv vezetőjének és integritás tanácsadójának szakmai segítséget nyújt a három módszertani útmutató .
Az útmutatókon túl az államigazgatási szervek és önkormányzatok szervezeti integritásának erősítését támogatta az a műhelymunka sorozat, melyet az NVSZ a Nemzetgazdasági Minisztériummal a KÖFOP projekt keretében közösen rendezett.

A fentiek alapján a következő időszak egyik nagy kihívása a vezetői és munkatársi elköteleződés erősítése. Ebben segítséget nyújthat a hivatásetikai szabályok, valamint az egyéb, szervezeti integritást sértő esetek elhatárolása, a kapcsolódó munkajogi szankciók és eljárások pontosítása, az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó szabályok következetesebb végrehajtása.
Az integritás elvei mentén működő szervezeti mechanizmusok által a működési kockázatok jobban megismerhetők, mivel a kockázati tényezők felszínre kerülnek, és így adott a lehetőség a keletkezés fázisában történő gyors, tudatos kezelésre. Végeredményképpen mindez hozzájárul a működésbe vetett közbizalom erősítéséhez.

Lépések az államigazgatási szervek integritásának erősítése érdekében
Az Állami Számvevőszék korrupcióellenes tevékenységének egyik kiemelt eleme a korrupciós kockázatokra és a korrupcióval szembeni védettségre koncentráló Integritás Projekt volt. A projekt fő eleme a kockázati térkép, amelynek alapja a költségvetési szervek önkéntes, kérdőíven alapuló adatszolgáltatása. Ebből az ÁSZ által kidolgozott kockázati módszertan alapján három kockázati érték kerül kiszámításra. A költségvetési szervekre vonatkozó adatokat az interneten bárki számára hozzáférhető Korrupciós Kockázati Térkép jeleníti meg. A térkép az évente ismétlődő adatfelvételeknek köszönhetően folyamatosan frissül. A szemléletformálás érdekében az ÁSZ elektronikus tananyagot dolgozott ki, amit ingyenesen hozzáférhetővé tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére. A tananyag elérhető az Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Programban résztvevő ösztöndíjasok részére, ezzel segítve a közszolgálatban elvárt kulcskompetenciák elsajátítását. A projekthez kapcsolódóan regionális tanácskozásokra, integritás menedzsment tréningekre, nemzetközi szemináriumra is sor került. A Számvevőszék ellenőrzési tervében kiemelt helyen kezeli a korrupcióellenes fellépés alapját jelentő belső ellenőrzést és a belső kontrollmechanizmusokat. A korrupciós veszélyeztetettség csökkentését szolgálja a kockázatelemzés bevezetése az ellenőrzési témaválasztás és a panaszügyek kezelése terén, illetve az is, hogy elkezdődött az integritási szempontok beépítése a kockázatelemzési rendszerbe. Fontos előrelépés, hogy az új ÁSZ-törvénynek köszönhetően minden számvevőszéki jelentés nyilvános, illetve hogy az ÁSZ Hírportál elindításával nemzetközi szinten is egyedülálló módon átláthatóvá vált a Számvevőszék működése.

Hatályos szabályozás:
50/2013. (II.25.) Korm. rendelet az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről [letöltés]