A hatékony korrupciómegelőzést lehetővé tevő jogszabályi- és intézményrendszer kialakítása önmagában nem érhet célt, ha az érintett szervezetek személyi állománya nem rendelkezik ezekről naprakész információkkal. Ezért a korrupciómegelőzéssel, a hivatásetikával összefüggő ismeretek minél szélesebb körben történő elérhetővé tétele elengedhetetlen a korrupció visszaszorításához.

A közoktatás mellett a felsőoktatásban is mind hangsúlyosabban jelenik meg a korrupció témaköre, ugyanis az integritással és a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismeretek beépültek a közszolgálati graduális képzés tárgyai közé.

A közigazgatás területén bevezetett integritásirányítás rendszer működésének kulcsszereplői az integritás tanácsadók. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014 évtől kezdődően félévente indítja az integritás tanácsadók szakirányú továbbképzését, melynek tananyaga rendszeresen frissül. A közigazgatás különböző szerveinél kijelölt integritás tanácsadók a képzés révén olyan jogi, szociológiai, és pszichológiai tudásra tesznek szert, mely révén hatékonyan képesek támogatni a közigazgatás szervinek érték alapú, a korrupciónak ellenálló működését.
Mindezzel párhuzamosan zajlanak a kormánytisztviselőket, valamint a vezetőket érintő közszolgálati etika, integritás és integritás- menedzsment tréningek. Ennek keretében olyan 20, illetve 8 órás tréningekre kerül sor, melyek célja, hogy érzékenyítsék a köz szolgálatában állókat a korrupció jelentette kihívásokra.

Kiemelten fontos területe a rendvédelem szolgálatában állók érzékenyítése, a korrupcióval szembeni ellenálló képességük növelése. A rendészeti állomány tekintetében a BM Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósága koordinálja és szervezi a belügyi életpálya-modellhez kapcsolódó oktatási, képzési, kiképzési, továbbképzési, vezetőképzési feladatokat. A Főigazgatóság által szervezett vezetői felkészítések kiterjednek a korrupciómegelőzés és etika témakörére is.

A közszférát érintő képzésben, illetve továbbképzésben hangsúlyos szerepet kap a korrupciós cselekményekkel szembeni fellépés szükségessége, de – az új követelmények és az antikorrupciós képzések tapasztalatai alapján – indokolt a képzési rendszer áttekintése, valamint ahol szükséges, átalakítása, kibővítése.

A korrupciónak ellenálló szervezeti kultúra elterjesztésének kulcsszereplői az állami szervek vezetői, ezért a képzések hatékonyságához nagyban hozzájárul a kapcsolódó ismereteknek a vezetőképzési rendszerekbe történő beépítése, különös tekintettel a felsővezetők képzésére, a szervezeten belüli korrupciós kockázatok veszélyeire, megismertetésére.