Hetven kormány - és állami tisztviselő kezdte meg tanulmányait február 23-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés ötödik évfolyamán. A finanszírozás a "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében." című KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 számú projekt keretében valósul meg.

A két féléves képzés során - a változó jogi környezethez igazodóan - olyan szakmai és személyes kompetenciák fejlesztésére kerül sor, amelyekkel a résztvevők képesek lesznek szervezetük korrupciós és integritáskockázatait felismerni és felmérni, továbbá előkészíteni a korrupció megelőzésével, valamint az integritásirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével járó szervezetfejlesztési feladatok megvalósítását, ezzel támogatva a szervezet vezetőjének döntéseit. A képzés megfelelő eszközrendszert biztosít az integritás tanácsadó számára saját szervezetén belül az integritáshoz kötődő értékek, elvek és szabályok tudatosításához, elmélyítéséhez is.