Utolsó állomásához érkezett a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" című projekt keretén belül „Az önkormányzatok értékelvű működésének támogatása” című szakmai nap sorozatunk.

A szakmai napok célja az értékelvű működés elősegítése, a korrupciós kockázatok feltárása, kezelése és általában a szervezeti integritás erősítése. Pécs adott otthont 2017. november 22-én az eseménynek, amelyen a régióból érkező önkormányzati szakemberek kaptak szakmai segítséget. Az előadások bemutatták az integritás felmérés eredményeit, szóltak az integrált kockázatkezelés szerepéről és a humánerőforrásra vonatkozó szabályozókról.

A Belügyminisztériumból dr. Barabás Zoltán főosztályvezető-helyettes hangsúlyozta az önkormányzatok értékelvű működésének, azon belül is a belső kontrollrendszer, mint az egyik alappillér jelentőségét.

Az Állami Számvevőszék részéről dr. Németh Erzsébet igazgató asszony az ÁSZ integritás felmérésének eredményeiről, tapasztalatairól számolt be és kiemelte az önkormányzatok ingatlanhasznosításával kapcsolatos önköltségszámítás fontosságát. Valamint kitért az önkormányzatoknál a méltányosság és az ajándékozás kérdésének szabályozására, kialakítására is.