A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) nemzetközi konferenciát szervezett a megbízhatósági vizsgálatok tapasztalatainak megosztása céljából, melyen Bulgária, Ciprus, Észak-Macedónia, Moldova, Portugália, Románia és Szerbia partnerszolgálatainak vezető munkatársai vettek részt.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat egyik legfontosabb alapfeladata a korrupció elleni harc, melynek egyik hatékony eszköze a megbízhatósági vizsgálat. Ennek az a célja, hogy kiszűrjék azokat, akik hivatali helyzetükkel, szolgálati kötelezettségeikkel visszaélve, illetve azt felhasználva követnek el bűncselekményeket. A vizsgálat során a valóságban is előforduló élethelyzetek mesterséges kialakításával azt ellenőrzik, hogy az érintett eleget tesz-e a jogszabályban előírt hivatali kötelezettségének, a jogszerű, befolyásmentes feladatellátás követelményének. A megbízhatósági vizsgálat alkalmával egy közreműködő munkatárs egyértelmű felajánlást tesz arra, hogy hajlandó vesztegetési pénzt fizetni, ha a vizsgált személy teljesít egy olyan kérést, amivel hivatali, munkaköri kötelességét megszegné.  Az ellenőrzött személy döntési szabadsága nem sérülhet; sem lelki, sem fizikai ráhatással nem lehet arra kényszeríteni, hogy a felajánlott összeget (vagy más jogtalan előnyt) elfogadja, illetve a kötelességét megszegje. 

2022-ben 278 megbízhatósági vizsgálatot végeztek az NVSZ munkatársai, melyek eredménye alapján 13 esetben indult eljárás. 

A hazai és külföldi szakemberek részvételével Budapesten megrendezett konferencia a megbízhatósági vizsgálatok fontosságára hívja fel a figyelmet; a felek pódiumbeszélgetések keretében osztották meg egymással a jó tapasztalatokat. Fokozott érdeklődés övezte a különböző országok gyakorlatának megismerését, emiatt a résztvevők intenzív és előremutató beszélgetéseket folytattak egymás között. Olyan, a műveleti tevékenység szempontjából fontos szakmai finomhangolások is felszínre kerültek, melyek rávilágítottak arra, hogy bár a jogi keretek hasonlóak az egyes országokban, a végrehajtás gyakorlata azonban igazodik a társadalmi berendezkedéshez. 

A meghívottak már az eseményt megelőzően is egyetértettek abban, hogy elkötelezettek a korrupció elleni küzdelemben és a jövőben is készek tovább folytatni az ehhez kapcsolódó nemzetközi tapasztalatcserét. A szakmai nap megerősítette a jelenlévőket abban, hogy elköteleződéseiket szorosabbá fűzzék.