Az ENSZ Korrupció Elleni Egyezményének hatályba lépése, 2005. óta december 9-én tartják a Korrupcióellenes Világnapot. Ebből az alkalomból a Nemzeti Védelmi Szolgálat első ízben rendezett nemzetközi konferenciát „A korrupciómegelőzés elméleti és gyakorlati aspektusai” címmel 2022. december 07-én az Európai Unió pénzügyi támogatásával.
A tanácskozást dr. Tomin Szilvia r. vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója nyitotta meg.

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó rendőrségi szerv, a Nemzeti Védelmi Szolgálat tavaly ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Az esemény nyitóelőadása ennek a tíz évnek a jelentősebb állomásait, érdemeit és eredményeit ölelte fel, amelyet dr. Simon Gábor r. ezredes, az NVSZ Elemző és Értékelő Osztályának vezetője foglalt össze a résztvevők számára. 

Az ENSZ Korrupció Elleni Egyezményének elfogadása azért volt fontos, mert rövid idő alatt sikerült egy olyan egyezményt létrehozni, amelyhez a világ szinte valamennyi állama csatlakozott. Fontos azért is, mert az egyezmény szövegezése megalkotta a korrupció elleni fellépéssel kapcsolatos minimum követelményeket, valamint azért is, mert az egyezmény alapján indult el a korrupció elleni nemzetközi együttműködés, amely lehetővé teszi a jó gyakorlatok és tapasztalatok egymás közötti megosztását. Ez volt a Nemzeti Védelmi Szolgálat által szervezett nemzetközi konferencia alapvető célja is.

Olyan neves szakértőket sikerült felkérni az előadások megtartására, mint a cseh, az osztrák és a romániai partnerszolgálatok vezető tisztségviselői és szakértői, a portugál Gazdasági & Csaláskezelési Megfigyelő Központ elnöke, valamint a Regionális Korrupcióellenes Kezdeményezés (RAI) korrupció-megelőzési szakértője.

Újdonságnak számít és kísérleti jelleggel szervezte meg az NVSZ a nemzetközi konferencia második részében lebonyolított két panelbeszélgetést a korrupciómegelőzés kreatív és innovatív eszközei, valamint a korrupciós bűncselekmények nyomozásának hazai és nemzetközi tapasztalatai témakörökben. Előbbi beszélgetésben Ausztria, Németország, Portugália, Románia és Magyarország delegált szakértői fejtették ki véleményeiket és álláspontjukat egy-egy kérdéskörben, a második beszélgetésben pedig Németország, Románia, Szlovákia és Magyarország képviselői osztották meg tapasztalataikat egy konkrét jogeset kapcsán, amely a nemzetközi együttműködés keretében rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek, valamint a résztvevő országok jog és eljárásrendjének hasonlóságait és különbségét boncolgatta.

Az esemény záró gondolatait dr. Váradi Piroska r. ezredes, az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztály vezetője fogalmazta meg, összegezve az elhangzottak tapasztalatait.