A Belügyminisztérium elfogadta a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) keretében a 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozattal elfogadott második nemzeti akciótervről szóló félidős önértékelési jelentést.

A nemzeti OGP akciótervek végrehajtását egyrészt önértékelési jelentések, másrészt az ún. Független Értékelési Mechanizmus (Independent Reporting Mechanism, IRM) keretében elfogadott értékelési jelentések vizsgálják. Önértékelési jelentés és az IRM értékelési jelentés a nemzeti akcióterv kétéves végrehajtási időszakának első évét követően (ún. időközi jelentés) és a második év végén (ún. zárójelentés) is készül. Az OGP vonatkozó iránymutatásának megfelelően a félidős önértékelés központjában a nemzeti akcióterv kidolgozása és egyeztetése, a vállalások jelentősége és célja, valamint a végrehajtás első éve során elért előrehaladás áll.