Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala a kábítószerek és nemzetközi bűnözés elleni harc globális szereplője. Központja Bécsben található. Mandátumából eredően segíti a tagállamokat a kábítószerek, a bűnözés és a terrorizmus elleni harcban. Aktív szerepet vállalt a 2005. december 14-én hatályba lépett ENSZ Korrupció elleni Egyezményének megalkotásában. Magyarország az Egyezményt 2005. április 19-én ratifikálta.

Az ENSZ Hivatala a konvenciók előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is végzi, így aktív szerepet játszott a mexikói Meridában aláírt Korrupcióellenes Egyezmény előkészítésében. A szervezet Titkársága koordinálja az Egyezmény átültetését vizsgáló mechanizmusokat is, amelynek keretében jelenleg Lengyelország értékelése, illetve felülvizsgálata zajlik. A felülvizsgálat tárgya az Egyezmény Megelőző Intézkedések fejezete és a Vagyonvisszaszerzés fejezetben foglaltak végrehajtásának felülvizsgálata Lengyelországban, amelyet – felkérés alapján – az ENSZ Titkárság kijelölt ellenőrei mellett Magyarország és a Togói Köztársaság hajtott végre.

Az értékelési mechanizmus keretében zajló felülvizsgálati eljárásban Magyarországot a Nemzeti Védelmi Szolgálat két szakértője képviselte: dr. Váradi Piroska r. ezredes, a Korrupciómegelőzési Főosztály vezetője, valamint munkatársa, Alföldy Csilla r. alezredes.

A Varsóban 2023. március 21-23. között tartott helyszíni látogatáson a szakmai értékelés az alábbi témaköröket érintette:

·         Megelőző jellegű korrupcióellenes politikák és gyakorlat

·         A korrupció megelőzésével foglalkozó testület vagy testületek

·         Állami szektor

·         Hivatalos személyek magatartási szabályzata

·         Közbeszerzés és közpénzek kezelése

·         Információk közzététele

·         A bírósági és ügyészségi szervekre vonatkozó intézkedések

·         Magánszektor

·         A társadalom részvétele

·         A pénzmosás megelőzésére irányuló intézkedések

 

Az országlátogatáson számos kérdés megvitatására sor került, amelynek eredményeképpen a szakértők rendelkeznek az értékelés, illetve felülvizsgálat előrehaladásához szükséges információkkal. Az értékelők közötti információ- és tapasztalatcsere, valamint a találkozók együttműködési szelleme jól tükrözte, hogy valamennyi fél fontosnak tartja az Egyezményt és az annak keretében megvalósuló felülvizsgálati folyamatokat. 

 

A Magyarországot képviselő Nemzeti Védelmi Szolgálat arra törekszik, hogy az együttműködést a jövőben is fenntartsa, a felülvizsgálati mechanizmus aktív részese legyen.