Képzések, Szemléletformálás

SZEMLÉLETFORMÁLÁS / KÉPZÉSEK

 

A hazai korrupciómegelőzési tevékenység gyakorlati megvalósítását és hatékony alkalmazását alapvetően három alappillér kölcsönhatására épülő szinergikus kapcsolat biztosítja.

 

1.      Az első bázist a jogszabályi környezet alkotja, amely tartalmi, szervezési és eljárási szabályok normába foglalásával ad iránymutatást a korrupciómegelőzéssel összefüggő tevékenységek ellátásában.

2.      A második alappillér az intézményrendszer kialakításához és folyamatos fenntartásához kapcsolódik.

3.      A harmadik elem pedig a humán erőforrás, azaz az adott szervezet személyi állományának korrupciómegelőzéssel kapcsolatos folyamatos, naprakész tájékoztatása. A korrupció visszaszorítása érdekében a közszféra munkatársainak szükséges ismerniük az államigazgatási szervek integritását biztosító szabályokat annak érdekében, hogy érzékenyebben kezeljék az integritás kérdéskörét, illetve jártasságot szerezzenek a korrupciós jelenségek kezdeti felismerésében és elhárításában. Mindezek mellett az etikai értékekkel kapcsolatos ismeretek fejlesztése sem maradhat el.  

 

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés

 

A közigazgatás területén bevezetett integritásirányítási rendszer működésének kulcsszereplői az egyes szerveknél kijelölt integritás tanácsadók, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakirányú továbbképzésén olyan jogi, szociológiai, és pszichológiai tudásra tesznek szert, melyek alkalmazásával hatékonyan képesek támogatni a közigazgatás szervinek értékalapú, a korrupciónak ellenálló működését. A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos további információkért kérjük kattintson ide.

Tréningek

 

A közszolgálati tisztviselők részvételével folyamatosan zajlanak a 20, illetve 8 órás közszolgálati etika, integritás és integritás-menedzsment tréningek. Ezen tréningek elsődleges célja, hogy érzékenyítsék a köz szolgálatában tevékenykedő személyi állományt a korrupció jelentette kihívásokra. Kiemelten kezelendő a rendvédelem szolgálatában állók korrupcióval szembeni ellenálló képességének növelése.

 

Szemléletformálás a köznevelésben és az állampolgárok körében

 

A közoktatás mellett a felsőoktatásban is egyre hangsúlyosabban jelenik meg a korrupció témaköre, tekintettel arra, hogy a tantárgyi struktúrában már helyet kaptak az etikával, integritással és korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismeretek.

 

A Kormány 2012. március 28-i ülésén hagyta jóvá a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) kormányhatározatot. A jogszabály kiemelt jelentőségű a korrupció visszaszorítását célzó intézkedések sorában, tekintettel arra, hogy már tükrözi azt a jelentős szemléletbeli változást, amely a büntetőjog mellett a megelőzést, valamint a szervezeti ellenállóképesség erősítését hangsúlyozza.

A program végrehajtását 2012. és 2014. között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint konzorciumi partner bevonásával végezte.

 

A Nemzeti Együttműködés Programjában megfogalmazott kormányzati prioritást követve 2014. év végén változtak a kormányzati korrupcióellenes tevékenység szervezeti keretei. A Kormány a korrupcióellenes tevékenységének koordinálását a belügyminiszter hatáskörébe, ezen belül a Nemzeti Védelmi Szolgálat feladatkörébe utalta. 

Menü

Főoldal

Navigáció