A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztálya műhelymunkával egybekötött integritástréninget tartott az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) középvezetői részére, a „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című kiemelt projekt keretében, 2023. május 4-én.

A tréning kiemelt célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék az integritás témájához kapcsolódó etikai megközelítéseket, vezetőként gyakorlati ismereteket kapjanak az integritás alapú szervezeti kultúra előnyeiről, továbbá kialakuljon elköteleződésük az integritás módszerei mellett.

A tréninget tartó dr. Bárány Zoltán r. alezredes és Égi-Matus Judit r. őrnagy vezetésével olyan szemléletmódot és eszközrendszert sajátíthattak el az OKFŐ munkatársai, amellyel hosszútávon megerősíthetik szervezetük integritását, növelve ezzel a korrupcióval szembeni ellenálló képességet. 

A résztvevők megismerték az egyéni és szervezeti szintű integritás fogalmát és alapelemeit, valamint felkészítést kaptak arra, hogy felismerjék a szervezetükben a már meglévő integráns működés elemeit és gyakorlatait. Lehetőségük nyílt a szervezeti integritást sértő, veszélyeztető események, folyamatok feltérképezésére.