A Nemzeti Védelmi Szolgálat a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítójelű, “Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című kiemelt projekt keretében szakmai felkészítő kurzust tartott pedagógusok részére „Integritással kapcsolatos érzékenyítő iskolai program az általános és középiskolák számára” címmel.

A kurzus célja az volt, hogy a pedagógusok megismerjék a korrupció társadalmi jelenségeit és az integritás koncepcióját, elmélyítsék interaktív metodikai ismereteiket, valamint elsajátítsák a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Nemzeti Védelmi Szolgálat által közösen kidolgozott „A korrupció felismerése és megelőzése, integritás szemlélet kialakítása az általános és középiskolákban” című akkreditált, kreditpontos, oktatói segédlet szakmai tartalmát.

A kurzus hozzájárult ahhoz, hogy:

- a pedagógusok megerősítsék az általuk vezetett szemléletformáló iskolai szakmai napon résztvevő tanulókban az egyéni felelősségvállalás és az etikus viselkedés helyességébe vetett hitet, illetve az etikátlan/szabályszegő viselkedés elutasítására való hajlandóságot;

- ismereteik elmélyüljenek az interaktív módszerek hatékony alkalmazására vonatkozóan (gyakorlatok, facilitált beszélgetések, prezentációk megtartása), valamint elsajátítsák a szemléletformáló iskolai szakmai nap levezetéséhez szükséges forgatókönyv kidolgozásának módját.

A következő szakmai felkészítő kurzusra 2020 tavaszán kerül sor.