A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2022. november 8-10. között 30 órás szakmai felkészítő kurzust tartott pedagógusok részére Budapesten a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítójelű “Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” elnevezésű projekt keretében a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács közreműködésével.

Az általános és középiskolai pedagógusokat felkészítő képzés célja, hogy megismerkedjenek a korrupció fogalmával, mint társadalmi jelenséggel, illetve ezzel összefüggésben az integritás alapú szervezeti működés kérdéseinek különböző aspektusaival. A résztvevők interaktív módon sajátították el a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Nemzeti Védelmi Szolgálat által közösen kidolgozott „A korrupció felismerése és megelőzése, integritás szemlélet kialakítása az általános és középiskolákban” című oktatói segédletet.

A képzés során szerzett ismeretek jelentős mértékben hozzásegítik a pedagógusokat ahhoz, hogy tanulóikban megerősítsék az egyéni felelősségvállalást és az etikus magatartásba vetett hitet, illetve az etikátlan, szabályszegő viselkedés elutasítására való hajlandóságot. A kurzus abban is segítséget nyújtott a pedagógusok számára, hogy ismereteiket tovább mélyítsék az interaktív módszerek hatékony alkalmazásával (gyakorlatok, irányított beszélgetések, prezentációk megtartása), továbbá megismerjék egy szemléletformáló iskolai szakmai nap levezetéséhez szükséges forgatókönyv kidolgozásának módját.

A pedagógusok felkészítő képzése nem újkeletű. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2019. október 15-17. között már tartott szakmai felkészítő kurzust pedagógusok részére „Integritással kapcsolatos érzékenyítő iskolai program az általános és középiskolák számára” címmel, illetve 2019. október 24-én műhelymunkát szervezett közoktatási vezetők és tankerületi központok képviselőinek részére is.