A Nemzeti Védelmi Szolgálat szervezésében - a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében című kiemelt projekt keretében - 2017. április 25-én, Budapesten került megrendezésre a 2016. évi integritásjelentéseket összegző és elemző műhelymunka, melyen az államigazgatási szervek integritás tanácsadói, valamint vezető beosztású munkatársai vettek részt.

Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szervek az integrált kockázatkezelési rendszer keretében minden év végéig felmérik a működésükkel kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet fogalmaznak meg a kockázatok kezelésére. Az intézkedési terv végrehajtásának eredményeit a szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia és azt a tárgyévet követő év február 15-ig, kell megküldenie a közigazgatás- fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.

A rendészetért felelős miniszter részére megküldött integritásjelentések itt kerültek közzétételre.A műhelymunka során a résztvevők közösen áttekintették és elemezték az elmúlt évben készült integritásjelentéseket, és jó gyakorlatokat, tapasztalatokat gyűjtöttek feladataik eredményesebb és hatékonyabb teljesítése érdekében.