Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítását elősegítő műhelymunkát tartott a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2017. október 18-án, Budapesten a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakemberei részére, mely a KÖFOP – 2.2.3-VEKOP – 16-2016-00001 azonosító számú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretében valósult meg.

A tréning előadója Horváth Péter a Magyar Állami Operaház belső ellenőrzési vezetője, aki az integrált kockázatkezelési rendszer elméleti alapjainak ismertetését követően a Külgazdasági és Külügyminisztérium sokrétű tevékenységéhez igazított, gyakorlati példák és feladatok segítségével a résztvevők aktív közreműködésével mutatta be a rendszer kialakításához szükséges ismereteket.
A műhelymunka érintette többek között a folyamat- és kockázatazonosítás, a kockázatelemzés és kockázatértékelés, valamint azok kezelésének kérdésköreit. A témában szakemberek bevonásával az év végéig további műhelymunkák kerülnek megrendezésre Győrben és Székesfehérváron. A kontrollkörnyezet és az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításához segítséget nyújtó, 2016 októberében kiadott útmutatók a https://korrupciomegelozes.kormany.hu/szakmai-anyagok-es-osszefoglalok2 oldalon, továbbá az „Államháztartási belső kontroll standardok és gyakorlati útmutatók” a http://allamhaztartas.kormany.hu/download/d/48/e1000/%C3%81BKSGYU_k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9telre_20170918.pdf
oldalon érhetőek el.