A negyedik állomásához érkezett a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" című projekt keretén belül „Az önkormányzatok értékelvű működésének támogatása” című szakmai nap.

Mórahalom 2017. október 4-én adott otthont az eseménynek, amelyen a dél-alföldi régióból érkező önkormányzati szakemberek kaptak szakmai segítséget szervezetük integritásának fejlesztéséhez, értékalapú működésének erősítéséhez. Az előadások bemutatták az integritás felmérés eredményeit, szóltak az integrált kockázatkezelés szerepéről és a humánerőforrásra vonatkozó szabályozókról.