Etikai kódexek a gyakorlatban – „Mikor alakítja át az etikai kódex a közigazgatás működését?” címmel szakmai szemináriumot rendezett 2012 júliusában a KIM, melyen az etikai kódexek elfogadásával és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat mutatták be az OECD által meghívott szakértők.

Az etikai kódexek kulcsfontosságú eszközei a szervezeti integritás biztosításának, a korrupciós kockázatok szervezeten belüli csökkentésének. Magyarország húsz éve adós egy átfogó hivatásetikai szabálygyűjtemény összeállításával. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egy olyan Zöld Könyv elkészítését vállalta, amely a hivatásrendi köztestületek és a költségvetési szervek által elfogadásra kerülő etikai kódexek alapjául szolgálhat a későbbiekben.

A hivatásetikai normák összegyűjtésén kívül a KIM fontosnak tartotta, hogy különböző nemzetközi tapasztalatok bemutatásával is segítse az érintetteket az etikai kódexek elkészítésében és majdani alkalmazásában.

A műhelymunka során a résztvevőkkel az osztrák és szlovén kormány képviselői ismertették a kódexek elfogadásával és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataikat, majd az OECD képviseletében Bertók János tartott előadást az etikai alapelvek és az integritás kapcsolatáról. Az elhangzottakat a résztvevők asztalbeszélgetések során vitathatták meg egymással és az előadókkal.