Kezdetét vette a Nemzeti Védelmi Szolgálat üzleti élet szereplői számára kidolgozott rendezvény sorozata a 2017. 11. 28-án Budapesten megtartott Értékelvűség az üzleti életben című konferenciával.

A rendezvényen állami gazdálkodó szervezetek, valamint állami és magántulajdonú gazdasági társaságok szakemberei kaptak tájékoztatást egyrészt az aktuális korrupciós kockázatokról, másrészt a visszaélésekkel szembeni, szervezet ellenállóképesség növelését szolgáló eszközökről, valamint közbeszerzési jogsértések elkerülésének lehetőségeiről.

A rendezvényen olyan hazai és nemzetközi szinten is elismert szakértők tartottak előadásokat, mint az Ernst & Young üzletág vezetője, vagy a Magyar Szabványügyi Testület főosztályvezetője. A Belügyminisztérium munkatársának bevezető előadása felvázolta a Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek végrehajtására vonatkozó mérési rendszereket, elsősorban az OECD és a GRECO vonatkozásában. Az Ernst & Young bemutatta a korrupció
aktuális megítélésére vonatkozó adatokat, illetve kiemelte a visszaélés bejelentési rendszerek korrupciómegelőzésben betöltött szerepét.

A résztvevők tájékoztatást kaptak még a különböző irányítási rendszerek, azon belül az ISO 37001 szabványának felépítéséről, illetve előnyeiről. A rendezvény délutánját az e-közbeszerzés és a közbeszerzések alapján létrejövő szerződések jogszerűségének szentelték a szervezők.

A rendezvény a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" című projekt keretén belül valósult meg.