Életutak - Üzenet a rácsok mögül címmel rendezett szakmai kerekasztal beszélgetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara 2023. szeptember 26-án, amelyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat által készített, a korrupciós cselekményeket feldolgozó kisfilmek ihlettek.

A rendezvényt Klotz Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) Emberi Erőforrás Tanszéke adjunktusa nyitotta meg, ezt követően Princzkel Jozef r. százados, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályának munkatársa beszélt a kétpólusú (szabály és értékalap) megelőzésről. Kiemelte, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2014-től ezek mentén végzi feladatait, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Korrupciómegelőzési Főosztály munkája során egyre nagyobb teret kap az érték alapon végzett preventív tevékenység.

Forrás: NKE fotó

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Magatartástudományi Tanszékével való együttműködés jelentőségét emelték ki az előadók. Mucsi Nóra r. őrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársa elmondta, hogy a közös munka részeként komplex oktatási csomagot állítottak össze oktatófilmek, életútfilmek, prezentációk és interjúkötet formájában.

Készült 10 életút kisfilm, melyek 10 konkrét korrupciós cselekményt mutatnak be, úgy, mint elkövetés, rossz döntés, csoportnyomás, belesodródás, felismerés, parancsnoki felelősség, amelyek végigkísérik a korrupciós helyzetekben hozott jó vagy rossz döntések következményeit. Az életút filmekhez kapcsolódik egy interjúkötet, amely mintegy tudományos háttéranyagként szolgál, továbbá készültek prezentációk, illetve szakértői vélemények, amelyek segítséget nyújtanak a téma feldolgozásához. 

A becsület nem lehet pénz kérdése! – hangsúlyozta Kerezsi Klára a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (RTK) Rendészetelméleti és -történeti Tanszékének egyetemi tanára. Az értékalapú megelőzés, kondicionálás már a családban elkezdődik és az iskolában folytatódik. Véleménye szerint a hallgatónak meg kell ismernie leendő munkáját és annak mikrokörnyezetét. Felhívta a figyelmet, hogy egy szervezet működésével összefüggésben tisztában kell lenni azzal, hogy a szervezetnek mi a gyenge pontja.

Segíteni kell a pályakezdőket abban, hogy megismerjék a szervezeti kultúrát, azok értékeit, mert így könnyebben eligazodnak a rendszerben. Ebben a képzéseknek és a felsőoktatásnak is jelentős szerepe van – emelte ki a beszélgetés során Hegedűs Judit, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Magatartástudományi Tanszék vezetője. Összegezte, hogy megfelelő önismerettel, stabil értékrenddel és a szervezet jellegzetes működésének ismeretével ellenállóbbá vállhat a személy a korrupciós cselekményekkel szemben.

„Ahol elfogadni is nehéz, de nem elfogadni még nehezebb” (Móricz Zsigmond: Rokonok) – dr. Veprik Zita r. alezredes, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője ezzel az idézettel nyomatékosította a korrupció komplexitását. A szakmai múltjából hozott példákon keresztül kiemelte, hogy mindig fontos megvizsgálni a vesztegetés okát és lehetséges következményeit. A vezetői felelősségvállalás jelentősége nélkülözhetetlen.

Borsay Tamás, Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály vezetője a gazdasági és a civil közigazgatási életből vett gyakorlati példákon keresztül mutatta be a vezetői felelősségvállalást, valamint szolgált tanácsokkal a leendő munkatársaknak arról, hogy hogyan lehet elkerülni a korrupciós helyzeteket.

A rendezvény a Nemzeti Védelmi Szolgálat szempontjából is egyedülálló volt, hiszen először adatott lehetőség arra, hogy neves szakértők közreműködésével készíthetjük fel az államigazgatási területen tanulmányokat folytató hallgatókat arra, hogyan ismerjék fel a korrupciós bűncselekményeket, és hogyan mondjanak nemet a munkájuk során felmerülő korrupciós cselekményre.