A bejelentővédelem megerősítéséről 2012. október 31-én szakmai fórumot tartott a KIM, amelyen részt vettek a magyar közigazgatás képviselői és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szakértői, akik hazai és nemzetközi tapasztalatokat mutattak be.

A műhelymunka célja az volt, hogy a résztvevők hazai és nemzetközi gyakorlatokat és tapasztalatokat összegezve tegyenek javaslatokat a hazai szabályozás irányelveire. A szeminárium központi kérdése: „Hogyan törhetjük át a hallgatás falát a korrupciós ügyekben?”

A rendezvényen résztvevők ismereteket szerezhettek a különféle szabályozási és szervezeti szinteken alkalmazható bejelentésfogadási és bejelentővédelmi eljárásrendek bevezetésének és gyakorlatba való átültetésének nemzetközi jó gyakorlatairól és a bejelentővédelem intézményének kulcsproblémáiról. Vizsgálták például Svájc, Ausztria, az Egyesült Királyság bejelentővédelmi modelljét. 

A szeminárium résztvevői által csoportbeszélgetések során levont tanulságok beépülnek a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozat 3., 4. és 13. pontja szerinti intézkedések megvalósításába, amelyek várhatóan valamennyi közigazgatási szerv működésére jelentős hatás fognak gyakorolni.