A Nemzeti Védelmi Szolgálat szervezésében került megrendezésre a 2019. évi integritásjelentéseket összegző és elemző műhelymunka webinárium formában, melyen az államigazgatási szervek integritás tanácsadói vettek részt.

Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szervek az integrált kockázatkezelési rendszer keretében minden év végéig felmérik a működésükkel kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet fogalmaznak meg a kockázatok kezelésére. Az intézkedési terv végrehajtásának eredményeit a szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia és azt a tárgyévet követő év február 15-ig, kell megküldenie a közigazgatás- fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára. A rendészetért felelős miniszter részére megküldött integritásjelentések itt kerültek közzétételre.

A műhelymunka során a résztvevők közösen áttekintették és elemezték az elmúlt évben készült integritásjelentéseket, és jó gyakorlatokat, tapasztalatokat gyűjtöttek feladataik eredményesebb és hatékonyabb teljesítése érdekében. Kiemelt hangsúllyal jelent meg az integrált kockázatkezelési rendszerek fejlődésének üteme, az akadályozó tényezők vizsgálata