Szakmai nap önkormányzati szakemberek részére

Publikálva: 2018. február 1.

Január utolsó napján Debrecen adott otthont „Az önkormányzatok értékelvű működésének támogatása” című szakmai nap sorozat befejező rendezvényének, mely a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" című projekt keretében valósult meg.

Jelen szakmai nap célja az értékelvű működés elősegítése, a korrupciós kockázatok feltárása, kezelése és általában a szervezeti integritás erősítése volt.

A régióból érkezett önkormányzati szakemberek tájékoztatást kaptak az önkormányzatok etikai kódexeiről, az integrált kockázatkezelési rendszer kiemelt szerepéről, valamint bemutatásra kerültek az integritás felmérés eredményei is.

Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár úr a jelen lévő jegyzőket és vezető beosztású önkormányzati szakembereket tájékoztatta a témával kapcsolatos, az önkormányzatokat érintő aktuális kérdésekről.

Az Állami Számvevőszék részéről dr. Németh Erzsébet igazgató asszony az ÁSZ integritás felmérésének eredményeiről, tapasztalatairól számolt be és kiemelte az önkormányzatok ingatlanhasznosításával kapcsolatos önköltségszámítás fontosságát. Valamint kitért az önkormányzatoknál a méltányosság és az ajándékozás kérdésének szabályozására, kialakítására is.

Menü

Főoldal

Navigáció