„Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt megvalósulásának eredményei

Publikálva: 2018. június 14.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) által vezetett konzorcium 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretében. A projekt stratégiai célja, hogy állami szinten is megerősítsék a szolgáltatói szemléletet, valamint fejlesszék a közigazgatás átlátható és értékelvű működését.

A Nemzetközi Oktatási Központ trénerképzést, antikorrupciós- és szakmai továbbképzéseket tartott négyszáz NVSZ munkatársnak, valamint 260, korrupciós esetek nyomozásával, felderítésével foglalkozó rendőrnek és ügyésznek a projekt keretében.

A Belügyminisztérium tudományos kutatást végzett a szilárd erkölcsiség rendvédelem-specifikus jellemzőinek feltárására, ennek eredményeire épülve megkezdődött egy blended-learning tananyag, illetve a korrupciós kihívásnak való ellenállási képességet mérő SZEM-teszt kidolgozása. Az ebből készült tananyag e-learning részét kötelező továbbképzési program keretében a teljes rendvédelmi hivatásos állomány el fogja végezni.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közel 4000 tisztviselő továbbképzését bonyolítja le. A projektben országosan megközelítőleg 300 szakmai szakértő vesz részt, akik a képzések fejlesztéséhez, kutatások lefolytatásához járulnak hozzá. A projekt eredményeként hét kutatás, hat közszolgálati továbbképzési program készült el hivatásetika, integritás és antikorrupció témában. Az integritás tanácsadó szak továbbfejlesztése keretében, mind a tananyag, mind a képzési program megújult. A projekt kutatásainak eredményeit beépítik a graduális képzési és közszolgálati továbbképzési rendszerbe, valamint a szakirányú továbbképzések tananyagaiba is.

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a felelős az NVSZ-t kiszolgáló nyílt informatikai adatközpont kiépítéséért, valamint a központi hálózati hozzáférési pontok létrehozásáért az NVSZ telephelyein.

A konzorciumvezető Nemzeti Védelmi Szolgálat mostanáig 62 ismeretterjesztést és nyílt kormányzást támogató szakmai rendezvényt szervezett különböző témákban és célcsoportoknak, összesen több mint 1800 fő részvételével. Ezen felül számos jogalkalmazás egységesítését szolgáló, antikorrupciós tárgyú módszertani útmutató is elkészült.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető:
Kormány Zita, sajtóreferens YuxRyGpuAmN3w3Ya29ybWFueXpAbnZzei5wb2xpY2UuaHU=

Menü

Főoldal

Navigáció