Áprilisi rendezvények

Publikálva: 2018. május 2.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című kiemelt projekt keretében április folyamán az alábbi rendezvényeket szervezte Budapesten.

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Karral együttműködve április 19-én konferenciát rendezett, melynek keretében közel 100 fő – az újonnan kinevezett országos illetve területi etikai bizottságok elnökei és tagjai – kapott szakmai támogatást munkájukhoz. Az egynapos hivatásetikai képzés célja a munkatársak szakmai tevékenységének elméleti és gyakorlati ismeretekkel történő támogatása, különösen a hivatásetika és az integritás témakörét illetően, továbbá a kölcsönös tapasztalatcsere lehetőségének megteremtése volt.

A hónap folyamán két egynapos, egymásra épülő integritásérzékenyítő műhelymunka is megrendezésre került „Integritás az ügyfélszolgálati munkában” címmel. Az április 17-én és 25-én Budapesten tartott műhelymunkák célja az érzékenyítő tréningekre való közös felkészülés, mely a résztvevők már meglévő tréneri, oktatói, előadói tapasztalataira, valamint az integritás és antikorrupció témakörében meglévő szakmai ismereteire épült.

A műhelymunka során a résztvevő integritás tanácsadóknak lehetőségük volt az érzékenyítő tréning egyes részeinek közös kipróbálására, feldolgozására és ezen keresztül a tréning hatékony megtartása szempontjából releváns kérdések áttekintésére. A műhelymunkának ugyan nem volt célja a trénerré képzés, de a tréneri kompetenciákkal összefüggő háttéranyagokat, lehetőségeinkhez mérten, a műhelymunka során a résztvevők számára elérhetővé tettük.

Menü

Főoldal

Navigáció