2018. évi integritásjelentéseket elemző és értékelő műhelymunka

Publikálva: 2019. június 14.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat szervezésében - KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" című kiemelt projekt keretében - Budapesten került megrendezésre a 2018. évi integritásjelentéseket összegző és elemző műhelymunka, melyen az államigazgatási szervek integritás tanácsadói vettek részt.

Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szervek az integrált kockázatkezelési rendszer keretében minden év végéig felmérik a működésükkel kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet fogalmaznak meg a kockázatok kezelésére. Az intézkedési terv végrehajtásának eredményeit a szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia és azt a tárgyévet követő év február 15-ig, kell megküldenie a közigazgatás- fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.
A rendészetért felelős miniszter részére megküldött integritásjelentések itt kerültek közzétételre.


A műhelymunka során a résztvevők közösen áttekintették és elemezték az elmúlt évben készült integritásjelentéseket, és jó gyakorlatokat, tapasztalatokat gyűjtöttek feladataik eredményesebb és hatékonyabb teljesítése érdekében. Kiemelt hangsúllyal jelent meg az integrált kockázatkezelési rendszerek fejlődésének üteme, az akadályozó tényezők vizsgálata.

Az integritás tanácsadók munkájának támogatására a hónap folyamán újabb műhelymunkát tart a Nemzeti Védelmi Szolgálat.

Menü

Főoldal

Navigáció