A korrupcióval szembeni hatékony fellépés csak akkor valósulhat meg, ha az állampolgárok, szakemberek gondolkodásmódja is átalakul. Ehhez elengedhetetlen a korrupció jelenségére, a korrupciós kockázatokra, a korrupciós helyzetek kialakulásának elkerülésére vonatkozó információk átadása, a korrupciónak ellenálló szervezeti kultúra és állampolgári öntudat kialakítása, valamint a közszféra tiszta működésébe vetett bizalom megerősítése.

A társadalmi szemléletváltást célzó intézkedéseknek ki kell terjedniük a köznevelésre is annak érdekében, hogy a korrupciónak ellenálló állampolgári öntudathoz szükséges ismeretek a lakosság fiatalabb, felnövekvő generációjának is a rendelkezésére álljanak, azok minél előbb beépüljenek készségeik közé. A folyamat megindult: az etika tantárgyon belül a korrupcióval és korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismeretek oktatása a Nemzeti Alaptanterv részét képezi a 9-12. osztályosok körében. Cél az etika tantárgy oktatásának továbbfejlesztése a köznevelésért felelős tárcával együttműködésben. Indokolt továbbá a Nemzeti Alaptantervben megjeleníteni a közösségi és társadalmi korrupció problémájához kapcsolódóan a köznevelési intézményekben szakmai nap szervezését. Az iskolai tematikus napok keretében a 9-12. évfolyamos diákok széles körben, az érintett korosztályt jól ismerő szakemberek segítségével, életkoruknak megfelelő szinten kaphatnak információkat a közösségi és társadalmi korrupció problémaköréről, megismerhetik a korrupció elleni küzdelem módszereit.

ÁROP Projekt
A korábbi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2012 decemberében „Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” címmel az Államreform Operatív Program (ÁROP) forrásaiból kiemelt projektet indított a társadalom által érzékelt hivatali korrupció szintjének csökkentésére. A Kormány 2012 tavaszán elfogadta a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról szóló Korm. határozatot. A kiemelt projekt céljai közé tartozott e Kormányhatározat végrehajtásának támogatása, emellett pedig a társadalom tagjai korrupciós jelenségekkel, és az azokkal szemben alkalmazható magatartásformákkal és ellenlépésekkel kapcsolatos ismereteinek és tudatosságának növelése, valamint a magyar vállalkozások tájékoztatása a nemzetközi kapcsolatban elkövetett vesztegetéssel összefüggésben, a korrupciónak ellenálló állampolgári öntudat és szervezeti kultúra erősítése érdekében. A projekt széles körben épített az Állami Számvevőszék által megvalósított, és 2012 márciusában sikeresen lezárt „Korrupciós kockázatok feltérképezése – integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése" elnevezésű, ÁROP-1.2.4-09-2009-0002 számú kiemelt projekt, közkeletű nevén az „Integritás Projekt” eredményeire.
A kiemelt projekt összköltsége 680 millió forint (mintegy 2,3 millió euró) volt, a projekt eredeti időtartama pedig másfél év (2012. május-2014. április), ez azonban meghosszabbításra került, 2015. szeptember 30-áig. A projekt végrehajtását 2012. és 2014. között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint konzorciumi partner bevonásával végezte. A 2014. évi országgyűlési választásokat követő kormányzati feladat-átcsoportosítás részeként a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolását a belügyminiszter rendészeti feladatai körében végzi, a Nemzeti Védelmi Szolgálat közreműködésével. Ennek megfelelően a kiemelt projekt konzorcium vezetése is átkerült a Belügyminisztériumhoz a Nemzeti Védelmi Szolgálat pedig konzorciumi tagként lépett be a feladatok végrehajtásába 2014. december 1-től kezdődően.

KÖFOP Projekt
Kedvező visszajelzések érkeztek, ezért további tréningek megtartására érkeztek felkérések, amelyek szervezése jelenleg is folyik. KÖFOP projekt keretében az NVSZ 2018-ban médiakampányt indított, megcélozva ezzel a 16 év feletti magyar lakosságot, illetve a Magyarországon működő multinacionális, valamint magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások közép- és felsővezetőit, valamint a közigazgatásban dolgozókat. A figyelemfelhívás a korrupciós jelenségek fajtáira, a követendő és kerülendő magatartásmódokra a korrupciónak ellenálló, felelős állampolgári attitűd erősítésére irányul.

A 16-25 év közötti fiatalokat, akiket a közösségi médián, mozikban és ifjúsági rendezvényeken keresztül szólítanak meg 5 eltérő tartalmú tematikus video spottal és a Facebook oldalon megjelenő kvíz és kreatív játékokkal. Az integritás kultúra játékos formában történő népszerűsítésére Integritás Játék néven mobiltelefonos alkalmazás készült (osztrák mintára), amelyben feleletválasztós kérdések, dilemmahelyzetek útján kap a felhasználó iránymutatást az életkorának megfelelő élethelyzetekben a követendő helyes magatartásra. A játék végén pedig egyéni integritásáról értékelést kap.

A 26-55 év közötti lakosságot a helyi rádiókban a kampány éles időszaka alatt rendszeresen sugárzott 60 mp időtartamú, öt változatban készülő tematikus rádióspotok, a települési nyomtatott sajtóban megjelentetett újsághirdetések, illetve a fővárosi, megyei, települési információs portálokon megjelentetett hirdetések útján szólítanak meg. A lakosság, valamint a rendőrség és az államigazgatási szervek közötti kapcsolattartásban nyújt segítséget a HivaTaláló mobilapplikáció.  A közvélemény-kutatások célja, a lakosság korrupcióval kapcsolatos tudatosságának, attitűdjének, a korábbi antikorrupciós tájékoztatási kampány (ÁROP) ismertségének a mérése, illetve a gazdasági társaságok esetében az értékelvű működéssel kapcsolatos ismereteknek, kockázatoknak és a kezelés lehetséges irányainak, valamint ugyanezen projekt keretében megvalósításra kerülő integritás és antikorrupciós témájú e-hírlevél program ismertségének, hatékonyságának a mérése.