Korrupciómegelőzési tájékoztató

Korrupció fogalma: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezetén belüli tényállások és azokon túlmutató minden olyan társadalmi jelenség, amely során valaki a rábízott hatalommal magán- vagy csoportelőny érdekében visszaél. 

A korrupció aláássa az intézmények működésébe vetett közbizalmat, rombolja a jogállamiságot, a demokratikus értékeket és alapelveket, csökkenti a versenyképességet, valamint az állami bevételeket, továbbá erősíti a bűnözést. Súlyos veszélyt jelent a társadalom stabilitására és biztonságára. Az ellene való fellépés hiányában tartós, mélyreható, az emberek életét súlyosan terhelő gazdasági, illetve társadalmi károkat okoz. 

Néhány jó tanács:

A rendőr bizonyos jogsértések esetén helyszíni bírságot szabhat ki, azt azonban soha nem a helyszínen kell megfizetni, hanem 30 napon belül postai csekken. Bár a jogszabályok alapján a rendőrnek bizonyos esetekben lehetősége van mérlegelni, hogy csak figyelmeztetést alkalmaz vagy szigorúbban jár el, de amennyiben jogsértést észlel, az esetben magától az intézkedéstől nem tekinthet el.

Közigazgatási eljárás (pl. gépjármű átírás) során bizonyos esetekben és mértékben eljárási illetéket/díjat kell fizetni, melyről készpénz-fizetés esetén MINDIG átvételi elismervényt kell kiállítania az ügyintézőnek. Az eljárás menete és az eljárási határidők szigorúan szabályozottak, attól eltérni csak jogszabályi felhatalmazás esetén lehetséges.

Bizonyos esetekben, külön eljárási díj megfizetése mellett lehetőség van a határidők rövidítésére, de ebben az esetben is csak jogszabályban meghatározott módon és mértékben, az eljáró hatóság hivatalos eljárása keretében és az eljárási díj megfizetését igazoló fizetési bizonylat ellenében.

Fontos tudni, hogy aki a rendőrt, hatósági ügyintézőt megpróbálja befolyásolni, hogy a büntetést elkerülje, vagy ügyét gyorsabban, kedvezőbben intézzék el, bűncselekményt követ el.

Menü

Hírek

Navigáció