Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az államigazgatási szerveknél minden év december 31-ig fel kell mérni a szervezet működésével kapcsolatos korrupciós és integritási kockázatokat, amely alapján egyéves korrupciómegelőzési intézkedési tervet kell készíteni.

Az éves korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit az államigazgatási szerv hivatali szervezete vezetőjének nyilvános integritás jelentésben kell összefoglalnia a tárgyév december 31-ig.

Mind a terv, mind pedig az értékelő jelentés lényeges szerepet játszik a szervezet integritásának fejlesztésében, elősegíti a szervezet integritását valóban fejlesztő, javító intézkedések hatékony megvalósítását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2015. évi jelentést a tavalyi módszertani segédlet alapján kell elkészíteni, amely a http://goo.gl/XVrebP linken érhető el.