Jelenleg Magyarországon az érdekérvényesítőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény, valamint az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.) szabályozza. Az előbbi jogszabály a jogalkotási folyamat során a jó kormányzás elveit követve az érdekelt társadalmi szervezetek, valamint a legszélesebb társadalmi rétegek bevonását biztosítja, az utóbbi pedig az integritásirányítási rendszer létrehozása mellett államigazgatási szervek tisztviselőinek határozza meg az érdekérvényesítőkkel történő kapcsolattartás szabályait.

A Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015–2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervről szóló 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozatot (továbbiakban: OGP Korm. határozat) 5. pontja előírja, hogy az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás szabályainak történő megfelelés támogatására útmutatót kell kiadni. A Nemzeti Védelmi Szolgálat, mint az Intr. és az OGP Korm. határozat végrehajtásának koordinálására kijelölt szervezet útmutatót készített, melynek előkészítése során az integritás tanácsadókkal párbeszédet folytatott és ez alapján, valamint a témában tartott műhelymunka keretében összegyűjtötte az elmúlt két év jogalkalmazói tapasztalatait, valamint a gyakorlati működés nehézségeit. 

Jelen módszertani útmutató a felmerülő jogalkalmazási dilemmák feloldásához kíván segítséget nyújtani mindazoknak, akiknek munkájuk során alkalmazniuk kell az Intr. vonatkozó rendelkezéseit.